שימוש באתר היום גיליתי  (2dayifound.com) לרבות אפליקציה נלווית או כל מערכת המציגה את תכני האתר (להלן: "הפלטפורמה") המנוסחים בלשון זכר אך הכוונה לכל אדם.

 

ברוכים הבאים לאתר היום גיליתי המאפשר לגולשים להתעדכן ולהעלות תכנים מקשת תחומים שונים, לרבות כתבות, סיפורים, שירים, מחשבות, תגובות ("טוקבקים"), תמונות, לחנים מקוריים, סרטונים וכד'. מנהלי האתר מאפשרים את הגישה אל האתר הידוע בשמו "היום גיליתי", אל השירותים הכפופים לאתר זה והזמינים משם המתחם (2dayifound.com) ואל תתי שמות המתחם (sub-domains) של האתר אשר כולם הינם בכפיפות לתנאי השימוש (להלן :"החוזה", "ההסכם") המפורטים להלן. בעת שהנך , אתה מקבל על עצמך את תנאי השימוש שלהלן. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר. מומלץ לקרוא תנאי שימוש אלה ביסודיות טרם השימוש באתר.

הקדמה

המונחים "מידע" ו\או "תוכן", כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) , מוזיקלי, או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה(sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format) ,פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). כל אלה יכונו להלן: "תוכן".

מנהלי האתר שומרים לעצמם הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר, בכל עת, מכל סיבה, בלי הודעה מראש ומבלי כל אחריות מצידם. מדובר על שינויים כגון, ולא רק, עריכה, הוספה, החסרה, עדכון של האתר, של תנאי השימוש ושל שאר מסמכי האתר.

מומלץ לבדוק את תנאי השימוש מעת לעת כדי להתעדכן בנוסח העדכני ביותר שלהם, היות שהם מהווים חוזה מחייב לכל דבר ועניין.

בעצם השימוש באתר, אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר המפורטים להלן, ושאתה מסכים להשתמש באתר בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר הקיים כיום (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב) ו/או שיתקיים בעתיד. תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

לתשומת לבך, מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות לפי שיקול דעתם וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר מופיעים ב- https://2dayifound.com/terms-of-use/.

תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציגי האתר בכתובת דוא"ל: [email protected].

 

1.1. תנאי שימוש אלו יהוו התחייבות חוזית שלך הגולש בפלטפורמה, לרבות ספק ו/או מפרסם (להלן: "המשתמש"). לגבי כל פעולה לרבות רכישה באמצעות האינטרנט, באמצעות אפליקצייה ו/או רכישה טלפונית, ומהווים חוזה תקף בינך לבין בעלת הפלטפורמה (להלן: "בעלת הפלטפורמה") בעת בה גלשת בפלטפורמה, כאשר אם תועבר הפלטפורמה לבעלים אחרים, יכנסו הבעלים האחרים בנעליה של בעלת הפלטפורמה הקודמת לגבי תנאים אלו. אם אינך מעוניין לפעול בהתאם לתנאים אלו, גלישתך בפלטפורמה אסורה. אם אתה מעוניין לגלוש בפלטפורמה – אלו התנאים המחייבים אותך.

1.2. אחריות בעלת הפלטפורמה מוגבלת כמפורט להלן. בעלת הפלטפורמה, לא תהיה אחראית לפעולות ואינטרקציות בין צדדים שלישיים, לדוגמה בין גולשים שונים, גולשים ומציעי מוצרים ושירותים וכיו"ב. המשתמש מתחייב שלא להפר את זכויות הקניין הרוחני של בעלת הפלטפורמה ושלא להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי. הוראות אלו חלות, ללא הגבלה, ומבלי למעט מהוראות אחרות, על כל משתמשים בפלטפורמה ובכלל זה ספקים ומפרסמים, הכל כמפורט בסעיפים 3-5, בהתאמה, המהווים סעיפים יסודיים בתנאים אלו.

1.3. כשירות משפטית. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר אשר יהיה קביל על ידי בעלת הפלטפורמה לרבות שוברי תשלום או שירותי חיוב דוגמת PayPal. אם בפועל גלש קטין או אדם בלתי כשיר משפטית והשתמש באמצעי תשלום של מי שהוא כשיר, יראה הדבר כאילו אותו אדם כשיר הוא המשתמש והוא שפעל לפי תנאים אלו.

1.4. דפי מכירה. בעלת הפלטפורמה מאפשרת לך לרכוש באמצעות הפלטפורמה מוצרים ושירותים שונים של ספקים הפועלים בישראל (להלן: המוצרים"), בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.

עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את השם המסחרי של הספק ו/או היבואן, המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: "דף המכירה"). את הפרטים מסר המוכר; בעלת הפלטפורמה בדקה אותם בדיקה שטחית בלבד ולכן האחריות בכל מקרה ומקרה הנה על מוסר המידע.

1.5. שינויים בתנאי השימוש. תנאי שימוש אלו ניתנים לשינוי בכל עת ע"י בעלת הפלטפורמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.6. תנאים נוספים. בפלטפורמה קיים מנעד רחב של אפשרויות מכירה, כגון מבצעים מוגבלים בזמן, מכירת שירותים ומוצרים שונים בהתאמה אישית, מכירת כרטיסים לארועים ומופעים ועוד. בנוסף לתנאים המצוינים בדף המכירה, בחלק מהמקרים חלים תנאים נוספים בנוסף לתנאים הכלליים הקבועים בתנאי שימוש אלו.

1.7. פרטיות. השימוש בפלטפורמה כפוף למדיניות הפרטיות של הפלטפורמה, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של הפלטפורמה. אנא קרא אותה בעיון. מובהר כי בעת הרישום לפלטפורמה הנך יכול להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת בעלת הפלטפורמה ו/או מי מטעמה.

1.8. שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לפלטפורמה ופעילותה, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של בעלת הפלטפורמה בדואר אלקטרוני

 

 1. אספקת/הובלת המוצרים

הספקים ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים בפלטפורמה לכתובת בישראל ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה המפורטים בדף המכירה של המוצרים או השירותים (להלן: "האספקה").

2.1. מועד השלמת הזמנה. אישור ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח ובו פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל בעלת הפלטפורמה. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של הלקוח; (ב) קבלת אישור הספק לגבי המצאות המוצר במלאי; (ג) אישור בעלת הפלטפורמה (להלן: "המועד הקובע"), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות הלקוח יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

2.2. משלוח המוצרים יהיה באמצעות דואר ישראל או באמצעות שירות משלוחים אחר לכתובת שמסר הלקוח במועד ביצוע ההזמנה.

2.3. אספקת המוצרים לבית הלקוח באמצעות שירות המשלוחים או שירות הדואר תהייה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל (בהתאמה) וכפוף לאזורי החלוקה שלהם.

2.4. אספקה והובלה לאזורים מוגבלים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, יהיו רשאים הספקים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. מוסכם כי בישובים מסוימים, שירות המשלוחים של הדואר מתבצע עד לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים של הלקוח

2.5. תשלום נוסף בגין הובלה חריגה. דמי המשלוח המפורטים בפלטפורמה לא כוללים הובלה חריגה ו/או מיוחדת לרבות הובלה לקומה גבוהה (קומה ג' ומעלה בבניין ללא מעלית) ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת המוצר לבית הלקוח ו/או לשם העלאתו לבית הלקוח לרבות באמצעות פירוק ו/או מנוף ו/או כח עזר נוסף.  במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, בעלת הפלטפורמה ו/או הספקים רשאים לגבות תשלום נוסף בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר, ו/או כפי שיאושר טלפונית או אחרת באופן פרטני מול הלקוח.

2.6. חישוב מועדים. זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', למעט ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה כהגדרתו לעיל.

2.7. איסוף עצמי. במקרים מסויימים רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממחסני הספק, כמפורט בדף המכירה של המוצר. במקרה שבו לא צויינה אפשרות של איסוף עצמי במוצר מסוים ו/או מקום וו/או מועד האיסוף, יש לפנות לבירור לשירות הלקוחות של בעלת הפלטפורמה.

איסוף המוצר יתבצע בתוך עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. לקוח שלא אסף את המוצר עד המועד כאמור, יחויב לפי שיקול דעת בעלת הפלטפורמה בדמי אחסנה בסך 50 ₪ ליום ו/או לקבוע בכל עת כי הדבר ייחשב כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה, בעלת הפלטפורמה תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט בסעיף 4.4 לתקנון זה ולקזז כל סכום אחר המגיע לה, לרבות בגין דמי אחסנה כאמור, בסך שלא יפחת מ-¬¬¬ 50 ₪ ליום.

במקרה שלא נאסף מוצר שיוצר במיוחד בעבור הלקוח (מוצר בהזמנה אישית כגון מוצרי דפוס) בחלוף 14 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה, יהיו הספקים רשאים להשמיד את המוצר או להמשיך ולהחזיקו לפי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה בו לא הושמד המוצר והלקוח ביקש לאסוף את המוצר יהיו הספקים רשאים לגבות דמי אחסנה בגין כל יום בו נשמר.  

2.8. אימות זהות או דרישת פרטים נוספים. בעלת הפלטפורמה  ו/או הספקים ו/או מי מטעמם רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל אמצעי התשלום ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל אמצעי התשלום על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

2.9. עיכוב ואיחור באספקה. בעלת הפלטפורמה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי הלקוח בגין איחור גם אם הלקוח נתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות אלא זו אחריותו של הספק בלבד. הודעה בדבר עיכוב תינתן לבעלת הפלטפורמה על ידי הלקוח בתוך פרק זמן סביר, שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בדף המוצר. במידה שלקוח לא יידע את בעלת הפלטפורמה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי בעלת הפלטפורמה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.

2.10. למיטב ידיעת בעלת הפלטפורמה, המוצרים הנמכרים בפלטפורמה קיימים במלאי. מוצרים שאזלו מהמלאי מוסרים מהפלטפורמה ע"י הספק. יחד עם זאת, מובהר כי בעלת הפלטפורמה אינה יכולה להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך.

 

 1. התחייבות משתמשים וטיפול בהפרות

מוסכם כי רישומי הפלטפורמה ומערכות בעלת הפלטפורמה מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם. בעלת הפלטפורמה תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש בפלטפורמה ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד משתמש או צד ג' כלשהו. במקרים של תוכן פוגעני, המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת, בעלת הפלטפורמה תפעל על פי נוהל "הודעה והסרה" ותסיר את התכנים המפרים תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה.

3.1. המשתמש מתחייב שלא להעתיק את תכני הפלטפורמה. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, לא יעתיק, ישכפל, יפיץ, או יפרסם או ישתמש בכל דרך אחרת המשתמש או מי מטעמו במישירין או בעקיפין בתכנים המופיעים בפלטפורמה אלא אם כן בעלת הפלטפורמה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

3.2. המשתמש מתחייב שלא לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהפלטפורמה ו/או בפלטפורמה ללא אישור מראש ובכתב מבעלת הפלטפורמה או בעל הזכויות המתאים. בעלת הפלטפורמה רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה במקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. בעלת הפלטפורמה לא תשא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.

3.3. מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, ספקים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית בעלת הפלטפורמה להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד האחראי לכאורה לפרסום הפוגע ו/או המפר (להלן: "הצד האחראי"), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד האחראי , לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד בעלת הפלטפורמה לכל הפחות כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי לכאורה.

3.4. הוראות התנהגות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש, לרבות ספק, וכן לגבי מוצר או שירות בפלטפורמה, יחולו ההוראות הבאות:

3.4.1. המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.

3.4.2. חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את בעלת הפלטפורמה, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.

3.4.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלת הפלטפורמה רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תנאי שימוש אלו. במקרים של הפרה כאמור בעלת הפלטפורמה רשאית להסיר ו/או לחסום לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהפלטפורמה ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של בעלת הפלטפורמה.

3.4.4. מובהר בזאת, כי בעלת הפלטפורמה רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.

3.4.5. בעלת הפלטפורמה רשאית לפרסם בפלטפורמה, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום הפלטפורמה, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.

3.4.6. לבעלת הפלטפורמה אין כל דרך להתחקות אחר זהות המשתמשים בפלטפורמה ומניעיהם, ואין ולא תהיה לה כל אחריות בקשר אליהם. אחריותה הבלעדית והממצה של בעלת הפלטפורמה לגבי ספקים תהיה למסירת פרטיהם ועם מסירת פרטים כאמור תהיה משוחררת מכל חובה אחרת, והמשתמש ייראה כמי שמיצה את זכויותיו כלפי בעלת הפלטפורמה באותו עניין.

3.4.7. אין לראות בהצגת תכנים בפלטפורמה, לרבות משובים של משתמשים או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם בעלת הפלטפורמה ביחס לספקים ו/או למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו, ואין להסתמך עליהם.

3.4.8. ככלל, בעלת הפלטפורמה רשאית להציג את התכנים או חלקם באופן אוטומטי. כל התכנים מוצגים כמות-שהם (AS-IS), מבלי לבדוק את אמיתותם ו/או דיוקם. בעלת הפלטפורמה לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים.   

3.5. בעלת הפלטפורמה, רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש לרבות ספק מלהשתתף במכירות בפלטפורמה, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:

3.5.1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

3.5.2. המשתמש הפר תנאי מתנאי שימוש אלו;

3.5.3. המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים מטעים;

3.5.4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבעלת הפלטפורמה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של הפלטפורמה ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;

3.5.5. בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

3.5.6. במקרה ונפלה בתיאור המוצר  טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתמסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת בכרטיס הלקוח.

 

 1. הגנת הצרכן/ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

4.1. לקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.

4.2. מועדים למתן הודעת ביטול. לשם הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק. התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות כפי שיהיו מעת לעת.

4.2.1. ברכישה של נכס/מוצר – עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר;

4.2.2. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

4.2.3. ברכישת מוצרי תיירות, שוברים, תווי קניה או מוצרים אחרים שנקבעו להם כללים בתקנות – בהתאם לאותן תקנות וכפי שיופיע בעמוד המכירה.

4.3. עסקאות שהצרכן לא יהיה רשאי לבטלן. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:

א. טובין פסידים;

ב. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

ג. "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

ד. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה (כגון מוצרי דפוס);

ה. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

4.4. דמי ביטול. על פי חוק הגנת הצרכן. בעלת הפלטפורמה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שאינו נובע מפגם או מאי התאמה בגובה 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪  לפי הנמוך מביניהם, במידה שביטלת את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.

משתמש שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי בעלת הפלטפורמה במקום עסקו, על חשבון המשתמש. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור בעלת הפלטפורמה, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.

4.5. ביטול הזמנה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לבעלת הפלטפורמה בלבד, באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של בעלת הפלטפורמה מעמוד כרטיס הלקוח בפלטפורמה.

 

 1. אחריות בעלת הפלטפורמה כלפי משתמשים

5.1. הגבלת אחריות כללית. בעלת הפלטפורמה לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם בקשר או עם השימוש בפלטפורמה או עקב כל מעשה ו/או מחדל של ספק המוצר המוצר או השירות הרלוונטיים.

בעלת הפלטפורמה לא תישא בכל אחריות או חבות למעט אם נאמר אחרת בתנאים אלו ולמעט עקב הוראות הדין שאין להתנות עליהם.

אחריותה של בעלת הפלטפורמה, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין.

5.1.1. העדר אחריות למוצרים. בעלת הפלטפורמה ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים בפלטפורמה לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, או כל אחריות ספק או מוכר על פי הנוהג או הדין. האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים למעט במוצרים בהם מצוין אחרת בדף המכירה.

5.1.2. העדר אחריות לתכנים ותאורי מוצרים. כל מידע ומיצג המוצג בפלטפורמה לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים לאחר מכירה, לרבות מכירה מיוחדת, מבצע וכיו"ב, נמסרו ע"י הספקים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים. מובהר שאם לא צויין אחרת בדף המכירה או עפ"י דין, הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות הפלטפורמה.

5.1.3. העדר אחריות לתכנים ואתרים של צדדים שלישיים. בעלת הפלטפורמה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים בפלטפורמה והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותם קישורים או לתכנים המועלים אוטומטית מאתרים אחרים ובחינה לא מדוקדקת תוביל למחשבה כאילו אלו תכני הפלטפורמה.

5.1.4. העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים. בעלת הפלטפורמה פעלה, פועלת ותפעל לשמור על פעילות תקינה של הפלטפורמה. מבלי לגרוע מהצהרה זו, בעלת הפלטפורמה אינה מתחייבת שהשירות בפלטפורמה כולה או חלקיה, יינתן באופן רציף ללא הפסקות יזומות או אחרות ו/או ללא תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או באמצעי תקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או הארצית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה לרשת האינטרנט ו/או בעיות ותקלות של נותני שירותי ענן ו/או אחסון וכיו"ב החיוניים להפעלת הפלטפורמה. בנוסף לאמור, בעלת הפלטפורמה לא תהא אחראית במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי  לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהזמין מוצר באמצעות הפלטפורמה ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה כלשהי באמצעות הפלטפורמה.

5.1.5. העדר אחריות לפעולות לא חוקיות. בעלת הפלטפורמה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים.

5.2. הגבלת אחריות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, כל אחריות ו/או חבות מצד בעלת הפלטפורמה תהיה מוגבלת בכל מקרה שהוא לנזקים מוכחים וישירים בלבד, ולא תעלה על חמישית (20%) מהסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח עבור המוצר או השירות (להלן: "התמורה"), או מלוא סכום התמורה (100%) במקרה בו בעלת הפלטפורמה הנה ספק המוצר או השירות ובהם בלבד.

5.3. ביטול עסקה הנו סעד ממצה וסופי. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד הספק או בעלת הפלטפורמה.

5.4. העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. כלל תיאור של מוצר או שירות טעות קולמוס ברורה על פניה, לא יחייב הדבר את בעלת הפלטפורמה או את מי שטעה. תמונות המוצרים בפלטפורמה נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות בפלטפורמה, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

5.5. העדר אחריות לנזקים עקיפים או מיוחדים מכל סוג. מבלי לגרוע מכל שלילת אחריות האמורה בתנאים אלו בסעיפים אחרים, אם תמצא בעלת הפלטפורמה אחראית לנזק הרי שבעלת הפלטפורמה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים אלא לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות הפלטפורמה, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

5.6. מוצרים ושירותים באחריות בעלת הפלטפורמה. במקרים בהם צוין במפורש בעמוד המוצר כי בעלת הפלטפורמה הינה גם ספקית המוצרים, יחולו על בעלת הפלטפורמה החובות המתחייבות והחלות באופן רגיל על יצרן או יבואן, לפי העניין. במקרה כזה יחולו הוראות הסיפא לסעיף 5.2 לעיל.

5.7. מיאון אחריות מוחלט בקשר עם פעילות הפלטפורמה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות בפלטפורמה ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהוא .(AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת הפלטפורמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

 

 1. מדיניות פרטיות; מדיניות הפרטיות של הפלטפורמה מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון.

6.1. מדיניות פרטיות. בעלת הפלטפורמה מתחייבת לא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, הדבר נדרש כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. בעלת הפלטפורמה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

6.2. מידע. מידע לגבי משתמש יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, לבעלת הפלטפורמה במועד הרישום לפלטפורמה ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו בפלטפורמה ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות בפלטפורמה.

6.3. שמירת מידע והעברתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר במאגרי המידע של בעלת הפלטפורמה.

6.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ברישומו לפלטפורמה, המשתמש מאשר לבעלת הפלטפורמה לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור לצדדים קשורים, לרבות חברות המוחזקות על ידי בעלת הפלטפורמה (חברות בנות) ו/או מחזיקות בבעלת הפלטפורמה (חברה אם) ו/או מוחזקות על ידי אותם בעלים (חברות אחיות) ו/או כל חברה הקשורה עם בעלת הפלטפורמה בפעילות עסקית או בדרך אחרת, הכל, לבד או עם אחרים (להלן: "צדדים קשורים").

6.5. הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לפלטפורמה ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר לבעלת הפלטפורמה ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות הפלטפורמה ו/או לפעילות פלטפורמות אחרות הקשורות עם בעלת הפלטפורמה לרבות פלטפורמות המופעלות ו/או מנוהלות על ידי בעלת הפלטפורמה ו/או צדדים קשורים , לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.

6.5.1. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: הנך רשאי לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של בעלת הפלטפורמה בכל עת, לרבות באמצעות הקלקה על קישור ההסרה בתחתית הודעת מייל שתקבל מאת בעלת הפלטפורמה, ובמקרה כזה לא תשלחנה אליך הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.

6.5.2. בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגרי המידע של בעלת הפלטפורמה, ובהתאם יימחקו כל הרישומים הנוגעים אליך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודותיך ואודות פעולות אשר בוצעו על ידך בפלטפורמה לרבות הזמנות שיכולים להיות ראיות בהליכים משפטיים עתידיים אפשריים.

6.6. שמירת שם המשתמש והסיסמה. על המשתמש לשמור את שם המשתמש והסיסמה שלו שמירה טובה בסודיות והם נועדו לשימוש אישי בלבד. בעלת הפלטפורמה לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות ו/או כל  נזק שיגרמו עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית.

6.7. רשות להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת לבעלת הפלטפורמה להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, לרבות לצדדים קשורים, כהגדרתם לעיל, בין היתר  לצורך אספקת השירותים, וכן לחברת שליחויות ו/או לספקי המוצרים ו/או ספקי שירותים דומים, לרבות לצורך אספקת המוצר או מתן השירות שהוזמנו בפלטפורמה, הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.

6.8. העברת מידע אנונימי. בעלת הפלטפורמה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמשים לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים קשורים ולכל גורם אחר לצורך בחינת מספר מבקרים בפלטפורמה, ניתוח הרגלי קניה, פילוח גנרי, התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה ולכל מטרה אחרת, בין היתר, במטרה ליעל את פעילות הפלטפורמה והשירותים המוצעים בה. במקרה זה הנתונים לא יכילו פרטים מזהים, וניתן יהיה לעשות כל שימוש במידע, ולהעבירו ללא הגבלה.

6.9. שימוש בעוגיות (cookies). בעלת הפלטפורמה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, בין היתר כדי לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לפלטפורמה. באחריות המשתמש לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב עוגיות או כדי שיימחקו.

6.10. מילוי משובים והודעות מערכת. בעלת הפלטפורמה רשאית, אך לא חייבת, לפי לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת, לרבות שאלוני משוב בהם יתבקש המשתמש לחוות דעתו, על מבנה האתר, השימוש בו, הליך המכירה, הספק, המוצר או השירות אשר נרכשו על ידו ולדרגם בהתאם (להלן: "המשובים"). ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש. המשתמש מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות או אחרות, זאת אף גם לאחר הסרתו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת.

6.11     זכויות הקניין על כל דבר שנכתב, יוצר, יוגש ו\או יעלה לאתר במסגרת הפעילות באתר או שנובע ממנה, בין אם הזכויות האלה יהיו ניתנות לרישום עפ"י דין ואם לאו, יהיו שייכות לאתר, והכותב\מעלה התוכן לא יהיה זכאי לגביהן לתמורה או תמלוגים כלשהם בגינם או בגין השימוש בהם.

 

 1. הדין החל

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל-אביב או מרכז.

8. פרסומות

 • האתר מעניק למפרסמים אפשרות להעלות, לפרסם, לשמור ולהציג באתר סוגים שונים של מידע, אינו יכול לנטר ואינו מנטר באופן פעיל את התוכן שמועלה לאתר על ידי המפרסמים.
 • יודגש, מנהלי האתר לוקחים את נושא הפרת זכויות יוצרים ברצינות רבה ויפעלו בנחישות על מנת להגן על הבעלים האמיתי של זכויות היוצרים בתכנים המופיעים באתר. אם אתה הוא הבעלים החוקי של זכויות היוצרים בתוכן אשר מצוי באתר ללא היתר מפורש ממך, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי בכתב על מנת שנוכל להגיב בהתאם לגבי התוכן המפר לכאורה, ניתן לעשות זאת ישירות ע"י דיווח בכפתור הדיווח בכתבה עצמה
 • מנהלי האתר יעשו מאמצים סבירים למנוע הפרעות ושיבושים באתר, ולמרות האמור לעיל, הם אינם אחראים לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים.
 • מנהלי האתר לא ישאו על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר, לרבות אך מבלי להגביל, נזק כתוצאה מאובדן נתונים, אובדן תוכנות והפרעה בשירות. אף אם מנהלי האתר ו/או נציגיו ידעו ו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם לך או לכל גורם אחר מלבדך.
 • האתר מהווה פלטפורמה למשתמשים להעלאת תכנים רבים ומסוגים שונים. באחריות המשתמש לשמור על פרטיו האישיים. מנהלי האתר לא ישאו באחריות על פי כל דין לנזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, משימוש בפרטים אישיים של המשתמש אשר ייעשה על ידי כל גורם. לפרטים נוספים לגבי מדיניות הפרטיות של האתר, אנו ממליצים למשתמש לקרוא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור https://2dayifound.com/privacy/
 • בעצם השימוש באתר המשתמש פוטר את מנהלי האתר, בעליו ונציגיו מכל אחריות, לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.
 • האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כפי-שהם ("AS-IS").
 • בשום מקרה, מנהלי האתר ו/או מי מעובדיו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מי מטעמו לא ישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש באתר ובמסמכים או לביצועי האתר והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.
 • השירות והמוצרים המסופקים על ידי האתר הם בבחינת תבנית (template) שבמסגרתה משובץ תוכן שמועלה על ידי המשתמש לאתר. אי-שביעות רצון המשתמש מהמוצר ו/או השירות כפי שמסופקים על ידי מנהלי האתר ו/או האתר לא יקימו למנהלי האתר ו/או מי מעובדיו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או מי מטעמו כל אחריות מכל סוג שהוא.
 • האתר מהווה פלטפורמה בלבד לקריאה ולהעלאת תכנים ממגוון סוגים וקטגוריות על ידי הגולשים, לרבות תגובותיהם לתכנים הקיימים וכחנות מוצרים.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, יודגש ויובהר בזאת כי אין במידע המוצג באתר כדי להעיד על אמיתותו ו/או דיוקו ו/או להוות המלצה ו/או קביעה למי מן המשתמשים בו.
 • הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות בין המשתמש למנהלי האתר, נציגיו או בעליו ו/או לאתר.
 • בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין מנהלי האתר מביעים כל עמדה ואין הם אחראים, במפורש או מכללא לגבי:
  • המידע והתוכן המצוי באתר;
  • לגבי התוכן, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר;
  • לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר;
  • לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר;
  • לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.
  • מנהלי האתר רשאים לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.
  • מנהלי האתר אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל מנהלי האתר או אצל מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת. מנהלי האתר, בעליו ו/או נציגיו לא יהיו אחראים לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
  • מנהלי האתר אינם יכולים לערוב לאמינות ולדיוק התוכן והמידע שבאתר. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך למנהלי האתר , כדי שאלה יוכלו לתקנו.
  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
  • על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לתת היתר או רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.
  • על ידי שימוש והעלאת תכנים לאתר אתה מאשר לנציגי האתר להעביר את פרטיך למפרסמים בכפוף לבקשתך ומאשר לעשות בו שימוש מסחרי בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות הפרטיות של האתר.
  • משתמש המעלה תכנים לאתר מאשר לנציגי האתר להעלות כל תוכן העשוי לתמוך, להדגיש, לחזק, להמחיש או לתאר את התכנים אותם העלה.
  • התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנה ודרכה, מוטל על המשתמש המעוניין לשמור על סודיות המידע.
  • . אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינך לבין נציגי האתר אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.
  • בכניסתך לאתר זה אתה מתחייב במפורש שלא:
   • לעשות כל שימוש בתוכן מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי להגביל בתמונות, בסרטונים, טקסטים ו/או בקטעי אודיו, שאין לך את הזכות ו/או הרשות לעשות בו שימוש.
   • להטריד, לאיים, "לעקוב", לפגוע, להעליב, ולהפר כל זכות משפטית שעומדת לאדם או לגוף אחר.
   • להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן בעל אופי שאינו הגון, ראוי, משמיץ או שאינו חוקי.
   • להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן משמיץ, שמפר את פרטיות אחר, שפוגע בזכויותיו של אדם או גוף, שמטרתו היא מסחרית, שמטרתו פרסום, שידול לרכישה, מתן שירותים, תרומות או שמטרתו להוליך שולל משתמש.
   • להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף כל חומר שעלול להוות עבירה פלילית, עלול ליצור עילה אזרחית, שמפר דין ישראלי או דין של מדינה אחרת.
   • לאסוף, "לקצור" מידע לגבי משתמשים אחרים או על ידי מפרסמים, לרבות, ולא רק, איסוף כתובות דואר אלקטרוני, מידע אישי, תמונות או חומרים אחרים ברשתות חברתיות של משתמשים אחרים ו/או הצעות פרסומיות, מידע לגבי מפרסמים ומחירים של שירותים אשר המפרסמים מציעים באתר.
   • להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן שעלול להפר זכויות של אחר, לרבות, ולא רק, זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, סודות מסחריים, מדגמים ופטנטים.
   • להשתמש באתר ולהעלות "דואר זבל" (spam, junk mail) מכל סוג, פרטי או מסחרי, לרבות הצפת האתר בכתבות, סיפורים, שירים, מחשבות, תגובות או כל תוכן אחר אשר חוזר על עצמו או חסר תוכן עניני.
   • להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל פרט אישי שלך או של כל משתמש אחר באתר שאיננו נכון ומדויק.
   • להעלות, לפרסם, להגיב, לכתוב, לאסוף, כל תוכן מסחרי ללא קבלת היתר מפורש, בכתב ומראש מהחברה.

9. קישורים חיצוניים

 • האתר עשוי להכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם.
 • אם לא נאמר אחרת על ידי נציגי האתר, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי החברה, לגבי אותם מקורות אחרים.
 • נציגי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר נציגי האתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ונציגי האתר לא ישאו בכל אחריות בקשר אליו.
 • . נציגי האתר אינם אחראים לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינם אחראים לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 • נציגי האתר אינם אחראים לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישור הקיימים באתר. נציגי האתר אינם אחראים לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

10. שימוש לרעה באתר

 • נציגי האתר שוקדים לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר והשירותים הניתנים בו.
 • נציגי האתר שוקדים לוודא כי השירותים המוצעים באתר לא מפרים זכויות יוצרים, זכויות בסימני מסחר או כל זכויות אחרות של צדדים שלישיים. אם אתה חושש כי זכויותיך הופרו, אנא שלח הודעה על כך בהקדם האפשרי לכתובת דוא"ל [email protected], ואנו נפעל בהקדם האפשרי כדי לבדוק את תלונתך.
 • כיוון שנציגי האתר אינם יכולים לוודא כי המשתמשים באתר הינם בפועל בעלי זכויות בתוכן, במידע ובקבצים המועלים לאתר, אנו נזקקים לעזרתך לצורך זיהוי של פריט שיש בו כדי הפרה של זכויותיך או הפרה של זכויות צד שלישי.
 • ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, אנו נגביל פעולה של משתמש ו/או נשהה פעולה של משתמש ו/או נסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או נמנע גישה ממשתמש וננקוט בצעדים טכנולוגים ומשפטיים כדי לשמור על זכויותם של צדדים שלישיים.
 • אנא דווח על כל בעיה, תקלה או כל הפרה של תנאי שימוש אלה לרבות הפרת זכויות ואנו נפעל לטפל בה בהקדם האפשרי.

11. תוכן באתר

 • נציגי האתר אינם אחראים, חוזית ו/או נזיקית ו/או פלילית ו/או בכל עילה משפטית שהיא, לתוכן אשר הועלה לאתר על ידי משתמש ואשר עשוי להיות מוצג באתר.
 • אתה מודע לכך שבמהלך השימוש באתר יתכן ותיחשף לתכנים רבים ממקורות שונים ומגוונים ושנציגי האתר אינם אחראים להם בשום צורה.
 • אין לראות בשום מידע ו/או תוכן ו/או המלצה ו/או הדרכה באתר כהמלצה ו/או הדרכה הנתמכת או מעודדת ע"י נציגי האתר. האחריות לפעולה על פי ההמלצות או ההדרכות הללו תהא על המשתמש בלבד ונציגי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בגינן.
 • נציגי האתר רשאים להסיר כל תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים בין באמצעות הפרה של זכות יוצרים, זכויות קניין רוחני בסימני מסחר, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשם הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים, פגיעה בבטחון המדינה וכל תוכן אחר שנציגי האתר ימצאו לנכון להסיר, לערוך ו/או לחסום.
 • נציגי האתר רשאים להרחיק משתמשים ולחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך, במידה והמשתמש הפר תנאי שימוש אלה, העלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים, הפר זכויות קניין רוחני, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים, פגע בבטחון המדינה וכיו"ב.
 • נציגי האתר שומרים את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה לפי חוק, כמו גם על זכותם לערוך, להסיר ולסרב להעלות אל האתר כל מידע, תוכן והודעה שלפי שיקול דעתם הבלעדי של נציגי האתר פוגע או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.
 • נציגי האתר אינם נותנים חסות או מביעים כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר ע"י המשתמשים או המפרסמים השונים. אתה מודע לכך שכל הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.
 • הינך מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם כל תוכן, מידע או חומר אחר לרבות אך מבלי למצות סרטונים, סרטים, הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר, אשר:
  • עלולים להפר זכויות קניין רוחני של אחר, לרבות, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחרת;
  • עלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר שלא בהתאם ליכולות האתר;
  • אסורים לפרסום או לשימוש, והם בגדר לשון הרע, גזענות, איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה, ביטוי וולגרי אחר, תכנים בעלי אופי מיני בוטה
  • אסורים לפרסום או לשימוש בגין פגיעה בבטחון המדינה או בסוד צבאי;
  • הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי חוק או עלולים לעורר אחריות משפטית, תכנים שיש בפרסומם עבירה פלילית או אזרחית, תכנים הפוגעים בפרטיות, תכנים מזיקים, תכנים שפוגעים ברגשות הציבור;
  • הם בגדר שליחת הודעות ספאם (Spam), הודעות שרשרת, הודעות אחידות, העלאה של קוד תוכנה לאתר, העברת מכתבי שרשרת או דואר זבל;
  • כוללים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), סוסים טרויאניים, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, קבצים פגומים או תוכנה אחרת או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעולת מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר;
  • כוללים תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;
  • כוללים תוכן העלול להטעות משתמש;
  • כוללים תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
  • כוללים תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.
  • כל תוכן שנציגי האתר ימצאו לנכון להסיר.
 • נציגי האתר רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתם מפרים מי מהתנאים הנ"ל, עלולים לפגוע באתר, עלולים לפגוע בצד שלישי כלשהו, והם רשאים למחוק ו/או לערוך תכנים כאלו ו/או תכנים אחרים מסיבות אלו או מכל סיבה אחרת בכל עת וללא הודעה מראש.
 • נציגי החברה רשאים למחוק טקסטים ו/או לבצע להם עריכה לשונית, וכן לערוך ו/או למחוק ו/או להוסיף תמונות, סרטונים, ציטוטים. כמו כן, נציגי החברה רשאים לשנות ו/או להוסיף ו/או להסיר קטגוריות, תתי-קטגוריות ו/או תגיות מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת.
 • במידה ומשתמש בחר שלא להעלות תמונה ראשית אשר תלווה את הכתבה, הסיפור, השיר, הטקסט או כל תוכן אחר אשר בחר להעלות לאתר, המשתמש מסכים לכך כי האתר יציג תמונה עבור התוכן אשר העלה, אשר תיבחר באופן אקראי באמצעות אלגוריתם של האתר.
 • נציגי האתר אינם מתחייבים לשמור מידע שהועלה לאתר. נציגי האתר אינם מתחייבים שמידע שפורסם יוסיף להתפרסם באתר. למרות האמור לעיל, נציגי האתר יעשו מאמצים סבירים להבטיח שתוכן שהועלה לאתר יהיה נגיש וזמין למשתמשים.
 • נציגי האתר לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה, בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר, וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 • נציגי האתר ממליצים למשתמשים לנהוג במשנה זהירות בכל הקשור לפרסום והעלאה של תכנים לאתר. נציגי האתר ממליצים לנהוג במשנה זהירות ביחס למידע "מקצועי" הניתן על ידי משתמשים או מפרסמים המגדירים עצמם או מוגדרים על ידי אחרים כמומחים. נציגי האתר מבהירים, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, נציגי האתר אינם אחראים לתכנים אלה ולתוצאות הנובעות מהשימוש בהם וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

 

12. שימוש בינלאומי באתר

 • לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מסכים כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.

13. קניין רוחני

 • האתר עצמו הינו רכושם של נציגי האתר. אין להעתיק או לפרסם כל חלק ממנו ללא הסכמתם המפורשת של נציגי האתר.
 • האתר מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שנציגי האתר תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר.
 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר עצמו, לרבות שמו, סימניו המסחריים, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינן בבעלות נציגי האתר בלבד ו/או ספקי התוכן של נציגי האתר ו/או השותפים העסקיים של החברה.
 • תכני האתר, לרבות כתבות, סיפורים, שירים, מחשבות, תגובות ("טוקבקים"), תמונות, לחנים מקוריים וכד', המועלים על ידי המשתמשים לאתר, הינם בבעלותם הבלעדית של המשתמשים. עם זאת, מנהלי האתר יכולים להשתמש בכל תוכן
 • אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתם המפורשת של נציגי האתר בכתב ומראש.
 • כאשר אתה מעלה תוכן לאתר, אתה מתחייב בפני נציגי האתר כי אתה הוא הבעלים החוקי של התוכן, או שברשותך היתר לשימוש כאמור מהבעלים החוקי. אתה מתחייב כי השימוש בפועל שאתה עושה בתוכן שאתה מעלה לאתר עולה בקנה אחד עם אישור השימוש בתוכן שניתן לך.
 • כאשר אתה מעלה תוכן לאתר אתה פוטר את נציגי האתר מכל אחריות בגין הפרה של פטנט, זכות יוצרים, סימן מסחר, סוד מסחרי וכל טענה להפרה אחרת בהקשר לתוכן. כמו-כן בעצם העלאת תוכן לאתר אתה נותן בזאת לאתר רישיון בלתי חוזר ובלתי מוגבל בזמן לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות אך מבלי להגביל, לערוך אותם, לשנות אותם, להעמידם לרשות הציבור וכל שימוש אחר המיוחד לבעל זכות קניין רוחני על פי כל דין.
 • אתה מתחייב שלא להעלות לאתר תוכן שמוגן בזכויות יוצרים, בסוד מסחרי, שחשוף לתביעה מצד שלישי, לרבות הפרת פרטיות של גורם אחר או הפרת כל זכות שעומדת לצד שלישי.
 • אם אתה הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן שמצוי באתר, ואתה מאמין כי זכויותך הופרו על ידי משתמש אחר, אנא שלח מייל לנציגי האתר לכתובת [email protected] או דרך ממשק הדיווח אשר בכתבה עצמה ואשר מכיל את הפרטים הבאים:
  • מסירת פרטי התוכן שלטענתך מפר את זכויותך. יש לפרט את הזכויות שהופרו לכאורה (זכויות יוצרים, חדירה לפרטיות וכן הלאה). כמו כן, יש לצרף קישור אלקטורני אל התוכן המפר לכאורה.
  • מסירת פרטי התוכן שבבעלותך ואשר לטענתך זכויותך בו הופרו (יש לצרף קישור אל התוכן שבבעלותך).
  • פרטי יצירת הקשר עמך (לרבות כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה).
  • הצהרה שאומרת כי אתה מאמין בתם לב שהשימוש שנעשה מפר את זכויותך ושהשימוש נעשה שלא במסגרת היתר.
  • הצהרה שבה אתה מתחייב שהתוכן שמסרת הינו מדוייק ואמין. כמו כן, עליך לפרט האם אתה הינו הבעלים של זכויות היוצרים בתוכן המופר או שקיים ברשותך היתר לשימוש בחומר המופר מהבעלים שלו.
  • חתימתך (פיזית או אלקטרונית).
 • נציגי האתר יעשו כל שביכולתם להסיר את התוכן המפר בהקדם האפשרי ממועד קבלת ההודעה הנ"ל, באם יראו לנכון.
 • נציגי האתר יעשו כל שביכולתם על מנת ליצור קשר עם המפר לכאורה ולברר את עמדתו טרם נקיטה בצעדים.
 • לפני שאתה מנסח לנציגי האתר הודעה בדבר הימצאות של תוכן אשר מפר לכאורה את זכויותך, אנו ממליצים לך להיוועץ בעו"ד אשר יוכל להסביר לך את זכויותך במקרה הנדון.
 • יודגש, הדרישות המוצגות לעיל משקפות את מדיניות נציגי האתר, זכויותיהם וחובותיהם ואינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי.
 • שם האתר וסימני המסחר הרשומים והבלתי רשומים של נציגי האתר הינם קניינם הבלעדי של נציגי האתר. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

14. פרסומת

 • האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות תחול על המפרסמים בלבד. לנציגי האתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר. נציגי האתר אינם בודקים את תוכן הנ"ל, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באתר.
 • האחריות על תוכן המודעות והתוצאות שיתרחשו עקב הסתמכות על המודעות באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד. העובדה כי ישנן פרסומות באתר אינה מורה כי נציגי האתר מעודדים או ממליצים למשתמש להיעזר בשירותי המפרסמים.
 • סקרים ושאלונים
 • נציגי האתר רשאים לכלול באתר שאלונים וסקרים לרבות בעניינים כגון, ולא רק, חווית המשתמש, נוחות השימוש באתר, שביעות רצון של משתמש מצדדים שלישיים, נותני שירותים, ספקים, וכל עניין הקשור במידע או שירות הניתנים למשתמש.

15. הפסקת שימוש

 • נציגי האתר רשאים לפי שיקול דעתם, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה צעדים כלשהם.
 • נציגי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם, להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר, אם לא יעמוד באיזה מתנאי שימוש אלו.
 • נציגי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם, לחסום משתמש מכניסה לאתר, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר, לסלק משתמש מהאתר ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האתר.
 • נציגי האתר רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי להסיר תוכן שהועלה על ידי משתמש כאשר הם חושבים שהופר תנאי מתנאי שימוש אלו.

16. סקרים ושאלונים

 • נציגי האתר רשאים לכלול באתר שאלונים וסקרים לרבות בעניינים כגון, ולא רק, חווית המשתמש, נוחות השימוש באתר, שביעות רצון של משתמש מצדדים שלישיים, נותני שירותים, ספקים, וכל עניין הקשור במידע או שירות הניתנים למשתמש.

17. שיפוי

 • אתה מסכים לשפות ולפצות את נציגי האתר, או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

18. יצירת קשר

 • נציגי האתר מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך או בצד ג', אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: היום גיליתי, כתובת דואר אלקטרוני [email protected].

היום גיליתי מאחלת לכם גלישה מהנה ונעימה!

נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם בפלטפורמה הינו הנוסח הקובע בכל עת. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 10.4.2018

מאחלים לכם חווית גלישה מהנה,
צוות היום גיליתי.